Uitvaartvereniging  “De Laatste Eer”
Drachtstercompagnie
Opgericht: 29 februari 1912
Prijslijst 2018-2019 (goedgekeurd door de ledenvergadering op 3 april 2018)
Graven Leden Niet Leden
Huurgraf voor 20 jaar (bij huur blijft het graf eigendom van DLE) 500,00 1000,00
Verlengen huur graf voor een periode van 10 jaar 250,00 250,00
Verlengen huur graf voor een periode van 15 jaar 375,00 375,00
Verlengen huur graf voor een periode van 20 jaar 500,00 500,00
Grafrechten voor een periode van 1 jaar 6,00 6,00
Grafrechten voor een periode van 20 jaar vooruit betaald 120,00 120,00
Urnen Huur nisruimte in urnenmuur voor 20 jaar (max. 2 urnen) 800,00 1600,00
Verlengen huur nisruimte voor een periode van 10 jaar 400,00 400,00
Verlengen huur nisruimte voor een periode van 15 jaar 600,00 600,00
Verlengen huur nisruimte voor een periode van 20 jaar 800,00 800,00
Plaatsing urn in urnenmuur door vertegenwoordiger DLE (na betaling nisruimte) 100,00 100,00
Vergoeding onderhoud begraafplaats (urnenmuur) voor een periode van 20 jaar 120,00 120,00
Plaatsen urnkelder (excl. aanschaf, max. 2 urnen) in graf, incl. direct plaatsen urn
(door/met vertegenw. DLE)
200,00 200,00
Plaatsen tweede urn in urnenkelder (door/met vertegenwoordiger van DLE) 100,00 100,00
Plaatsing ecologische urn in een graf door vertegenwoordiger DLE
(graf na 20 jaar weer vrij)
100,00 100,00
Verstrooien as N.v.t. N.v.t.
Algemeen Lidmaatschap DLE voor de periode van 1 jaar 15,00 N.v.t.
Max. vergoeding aan leden bij sterfgeval 500,00 N.v.t.
Grafdelven en sluiten per enkel graf (idem voor uitgraven grafkelder leden) 290,00 580,00
Grafdelven en sluiten kindergraf tot 1 meter lengte 145,00 290,00
Openen en sluiten van een bestaande grafkelder 300,00 N.v.t.
Gebruik bekisting, zinktoestel en ander materiaal 60,00 120,00
Klokluiden 45,00 90,00
Administratiekosten 25,00 50,00
Uitreksel overlijdensakte 13,20 13,20
Bode Kosten uitvaartleider/bode (verzorging uitvaart: incl. hulp en excl. telefoonkosten en km vergoeding) 850,00 1250,00
Drager Dragen kist bij begrafenis of crematie 90,00 180,00
Bekleedster Verzorgen en kleden overledene 90,00 180,00
Serveerster Koffie e.d. serveren bij condoleantie 90,00 180,00
Serveren bij lunch voor familie bij uitvaart 20,00 40,00
Condoleantie Condoleantieboek en aanwezigheid vertegenwoordiger (drager) DLE bij condolenantie
Aanwezigheid vertegenwoordiger (drager) DLE bij condoleantie

35,00

20,00

35,00

40,00

Geluid Gebruik geluidsinstallatie DLE 30,00 60,00
Markeerder Plaatsing grafmarkeerder (enkel) direct na de begrafenis 25,00 25,00
Plaatsing grafmarkeerder (dubbel) direct na de begrafenis 40,00 40,00
 Monument Aanvraag plaatsing monument en verwijdering monument (voor graven van voor 2015)  50,00  100,00
                                   Bij niet leden is het niet toegestaan een urnen- of grafkelder te plaatsen.