Waarom lid worden?
De Laatste Eer is bekend met de plaatselijke gewoontes. De uitvaartverzorgster regelt en verzorgt de gehele begrafenis of crematie, in samenspraak met u en uw naasten. Advertenties zoals met u besproken worden doorgegeven aan de plaatselijke kranten en het drukken van de rouwbrieven wordt volgens afspraak verzorgd.

Het uitzoeken van een rouwbloemstuk is heel persoonlijk. Misschien wilt u dit liever zelf doen maar het is ook mogelijk dat wij dit in overleg met u voor u verzorgen.

De aangifte van het overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden wordt ook door ons verzorgd. En zo nodig wordt er contact opgenomen met een verzekeringsmaatschappij zodat alle administratieve zaken goed kunnen worden afgerond.

Leden kunnen op het kerkhof voor een bepaalde tijd een graf of een plek in de urnenmuur van de vereniging huren. Het komt ook voor dat onze leden elders begraven willen worden. Ook dan verzorgen wij de gehele uitvaart. De vereniging heeft grafdelvers en dragers uit het dorp. Ook het onderhoud van het kerkhof is in eigen beheer. Landelijk gezien is dit bijna uniek.  Als vereniging willen we dit graag zo houden. Wij beschikken over mobiele geluidsinstallatie voor op de begraafplaats. Deze kunt u op verzoek gebruiken.

Kortom
Wij als vereniging kunnen veel zorgen voor u wegnemen wanneer u te maken krijgt met een overlijden.

Indien u van de diensten van onze vereniging gebruik wenst te maken, geeft de vereniging u een maximale ledenkorting van € 500,00. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Verzekering
Mocht u elders verzekerd zijn, bv. bij een grote maatschappij, dan kunt u ook van onze diensten gebruik maken. U en uw naasten zijn vrij in het kiezen van een uitvaartverzorgster, ook als u elders verzekerd bent. Het kan wel consequenties hebben bij het uitbetalen van het verzekerd bedrag omdat uw keuze wellicht niet aansluit bij de voorwaarden van de verzekering.

Lidmaatschap
Leden betalen € 15,00 per jaar. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis lid. Vanaf 18 jaar is het nodig zelf lid te worden.

Natuurlijk zijn wij bereid om het een en ander persoonlijk toe te lichten. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden. Misschien bestaat de behoefte om bepaalde dingen, misschien ‘ wensen voor later’ van te voren te bespreken of vast te leggen? Ook dan kunt u op onze hulp rekenen!