Onze vaste dragers zijn:

Gosse de Boer

Renze de Boer (contactpersoon dragers)

Arie Bijma

Sibbele Bart Bosma

Bart Henstra

Jaap Veenstra

Reserve drager: Riemer van der Molen en Ruurd de Haan