Wij zijn een zelfstandige uitvaartvereniging en verzorgen begrafenissen en crematies voor onze leden. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk en aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers uit het dorp, zodat wij de uitvaartkosten laag kunnen houden. Onze twee gediplomeerde uitvaartverzorgsters beschikken over gedegen kennis, ervaring en zijn als zzp-ers in dienst van de vereniging.

Het ontstaan
Onze vereniging is opgericht op 29 februari 1912. Het kerkhof en de urnenmuur zijn eigendom van de vereniging. Dit inclusief de fraaie klokkenstoel.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wanneer er een dierbare komt te overlijden zullen er in een relatief korte tijd heel veel zaken geregeld en uitgezocht moeten worden. Stapsgewijs begeleiden wij u in uw keuzes om waardig afscheid te kunnen nemen van uw dierbare.

Keuzes die na de dag van de uitvaart nog steeds ‘ goed’ moeten voelen, omdat dit juist heel belangrijk is voor het verwerkingsproces.

Uw persoonlijk invulling betreffende de dag van de begrafenis of crematie wordt met onze uitvaartverzorgster besproken en indien mogelijk, geheel naar uw wens verzorgd.

Wij helpen u onder andere met het opstellen van de rouwbrief en de advertenties, uw keuze van de uitvaartkist, het vaststellen van de dag van de begrafenis of crematie en het regelen van het rouwvervoer. Bij een kerkelijke uitvaart kunnen wij ook het drukken van de liturgie verzorgen. Kortom, alles met betrekking tot het waardig afscheid nemen van uw dierbare, kunnen wij met de grootste nauwkeurigheid voor u verzorgen.

Misschien wilt u helpen met de laatste verzorging van de overledene, of stelt u het op prijs dat wij dat doen. Dit kan thuis zijn of in een verpleegtehuis, afhankelijk waar het overlijden heeft plaatsgevonden. In overleg met u en uw naasten bespreken we waar de overledene opgebaard kan worden. Dit kan zijn in een rouwcentrum van uw keuze of indien mogelijk bij u thuis.

P.S.: het laatste nieuws vanuit onze vereniging vind u onder het kopje “Ledenvergadering”.